Hình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà NộiHình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà Nội

Hình ảnh ấn tượng cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà Nội

ANTD.VN - Nhìn từ flycam cầu Vĩnh Tuy 2 mới được hợp long ở Hà Nội như cánh tay nối dài vươn từ trung tâm thành phố bắc qua sông Hồng với vẻ đẹp hiện đại.