Hiệu quả từ mô hình "Khu dân cư an toàn PCCC "

ANTD.VN - Hà Nội là địa bàn có nhiều nhà tập thể, khu dân cư chật hẹp nằm tại các ngõ nhỏ, phố nhỏ. Với địa hình như vậy, khi có sự cố cháy nổ xảy ra, các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận ngay lập tức để triển khai chữa cháy. Do đó, nhiều quận nội thành ở Hà Nội đã xây dựng các khu dân cư an toàn về PCCC với nòng cốt là lực lượng dân phòng, để sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.