Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 1Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 2Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 3Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 4Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 5Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 6Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 7Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 8Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 9Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 10Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 11Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 12Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 13Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 14Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 15

Hiện trường trận động đất kinh hoàng khiến gần 200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

ANTD.VN -  Gần 200 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào sáng sớm nay 6-2.