Hệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại KhersonHệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại Kherson

Hệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt bởi UAV TB2 Ukraine tại Kherson

ANTD.VN - Hệ thống phòng không Tor-M1 Nga bị tiêu diệt tại Kherson bởi máy bay không người lái (UAV) TB2. Được biết sau khi nhận tên lửa diệt radar AGM-88 từ Mỹ, Ukraine đã phần nào áp chế phòng không Nga, tạo điều kiện cho UAV TB2 tái xuất.