Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?

Hệ thống phòng không S-300 đã tàng hình trước sự truy lùng của tiêm kích F-35 như thế nào?

ANTD.VN - Dù được báo trước vị trí đóng quân của S-300 song máy bay tiêm kích tối tân F 35 Mỹ không có cách gì phát hiện ra hệ thống phòng không này. Tình uống này là do hệ thống phòng không S-300 đã bật chế độ "ẩn mình".