Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35

Nga sẵn sàng tung UAV Inokhodets-RU tham chiến cùng tiêm kích Su-30 và Su-35

ANTD.VN - Máy bay không người lái hạng nặng Inokhodets-RU (Sirius) của Nga đã sẵn sàng tham chiến cùng các tiêm kích có người lái như Su-30. Su-35 sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm.