HĐND TP Hà Nội xem xét điều chỉnh giá đất từ năm 2020

ANTD.VN - Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội, khóa XV các đại biểu sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV tại quận Hoàn Kiếm, đại biểu HĐND TP cho biết, kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6-12.

Về nội dung, kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV, sẽ xem xét các báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của TP Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 của TP Hà Nội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020...

Tại kỳ họp, HĐND TP cũng sẽ xem xét các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về  việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc Thành phố Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hòi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Đáng chú ý, HĐND TP cũng sẽ xem xét Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di rời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2024...

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.