Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

Hàng nghìn người hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2018

ANTD.VN -Ngày 10-3, Viện Huyết học-Truyền máu TW đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI. Đây là một trong những ngày hội hiến máu lớn trong dịp đầu năm tại Hà Nội, lễ hội đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn bạn trẻ.