Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 1Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 2Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 3Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 4Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 5Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 6Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 7Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 8Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 9Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 10Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 11Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 12Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 13Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 14Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 15Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh ảnh 16

Hàng chục oanh tạc cơ Su-34 Nga xuất hiện tại sân bay vùng Voronezh

ANTD.VN - Số lượng lớn oanh tạc cơ Su-34 đã được Nga điều động tới sân bay ở vùng Voronezh, nằm gần biên giới Ukraine