Hai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chếtHai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chết

Hai trực thăng AW-139 của hải quân Malaysia đâm nhau, 10 người chết

ANTD.VN - Hai trực thăng quân sự AW-139 đã va chạm khi huấn luyện duyệt binh mừng kỷ niệm thành lập hải quân Malaysia ngày 23-4-2024, khiến 10 người thiệt mạng.