Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 1Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 2Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 3Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 4Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 5Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 6Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 7Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 8Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 9Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 10Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 11Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 12Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 13Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 14Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công ảnh 15

Hải quân Nga sắp nhận tàu ngầm Lada 'cấu hình sửa đổi' sau... 17 năm thi công

ANTD.VN - Tàu ngầm Lada thứ hai của Hải quân Nga mang tên Kronstadt đã chuẩn bị hoàn thành giai đoạn thử nghiệm để gia nhập thành phần tác chiến.