Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 1Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 2Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 3Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 4Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 5Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 6Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 7Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 8Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 9Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 10Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 11Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 12Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 13Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á ảnh 14

Hai phiên bản đặc biệt của xe tăng Leopard 2A4 tại Đông Nam Á

ANTD.VN - Xe tăng Leopard 2A4 khi xuất hiện tại Đông Nam Á đã được sửa đổi đặc biệt, mang lại tính năng kỹ chiến thuật cao hơn đáng kể so với nguyên gốc.