Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 1Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 2Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 3Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 4Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 5Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 6Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 7Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 8Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 9Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 10Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 11Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 12Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 13Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU ảnh 14

Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU

ANTD.VN - Lệnh cấm vận dầu mỏ mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt không thể làm khó Nga, khi Moskva nhận sự trợ giúp rất lớn từ nhiều quốc gia đối tác.