Hà Tĩnh: Chi trả trên 1,4 tỷ đồng tiền bồi thường

ANTD.VN - Chiều 30-10, chính quyền xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. 

Trong đợt chi trả đầu tiên này, xã Thịnh Lộc chi trả cho 30 người của thôn Quang Trung với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, sau đó chi trả cho tất cả các thôn khác. Huyện Lộc Hà có gần 5.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp từ sự cố môi trường biển.

Chính quyền huyện Lộc Hà đã thống kê đầy đủ và chính xác số tiền trên 207 tỷ đồng chi trả bồi thường cho người dân. Ban đầu huyện Lộc Hà chi trả cho xã Thịnh Lộc và xã Thạch Mỹ với số tiền trên 20 tỷ đồng và sẽ tiếp tục chi trả tiền đền bù cho nhân dân ở các xã còn lại trong thời gian sớm nhất.