Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội

  • 03/02/2016 17:48
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài

ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa lễ hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy Hà Nội về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội...

Thành ủy yêu cầu phải quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm văn minh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, có ý nghĩa giáo dục cao; phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh và ngày càng cao của nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ấn tượng tốt đẹp về người Hà Nội, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội ảnh 1Cần quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm văn minh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả


Cần rà soát, điều chỉnh giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Phải thực hiện nghiêm việc quản lý đốt đồ mã; quản lý, sử dụng tiền trong lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; Khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa; đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích và tổ chức lễ hội.

Những năm qua, Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về quản lý và tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Việc quản lý và tổ chức lễ hội chưa thật sự chặt chẽ, hấp dẫn, không ít điểm đã xảy ra quá tải và có biểu hiện phô trương hình thức, gây lãng phí, tốn kém. Tình trạng đốt nhiều vàng mã; trang phục không phù hợp nơi thờ tự; đặt tiền lễ không đúng nơi quy định còn phổ biến; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, ảnh hưởng không tốt tới mỹ quan nơi thờ tự...

Tin cùng chuyên mục