Hà Nội đặt kế hoạch tăng trưởng 7% năm 2023, thu nhập bình quân đầu người 150 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2022 Hà Nội ước đạt tăng trưởng GRDP khoảng 8,8%, trên cơ sở đó thành phố đặt kế hoạch tăng trưởng năm 2023 đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người 150 triệu đồng…
Hà Nội đặt kế hoạch tăng trưởng 7% năm 2023, thu nhập bình quân đầu người 150 triệu đồng ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sáng 21-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng toàn thành phố đã nỗ lực trong thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kinh tế - xã hội năm 2022 phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Cụ thể, thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022. Trong đó, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao tăng 6,8% so với dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch.

Sản xuất, kinh doanh phục hồi; các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục lại; thực hiện hiệu quả các hoạt động kích cầu tiêu dùng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố dự kiến hoàn thành toàn bộ 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Hải cũng nêu một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt; có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của thành phố; có tình trạng ỷ lại, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc; chuyển đổi số còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; hạ tầng dữ liệu chậm tiến độ…

Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, sẽ vẫn có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, trên cơ sở xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0% (Chỉ tiêu cả nước tăng khoảng 6,5%); GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá 4,5%; Giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022.