Hà Nội công nhận 59 sản phẩm công nghiệp chủ lực

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đã dành nhiều ưu đãi về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực .

Sản phẩm công nghiệp chủ lực được hỗ trợ phát triển

Đến nay, Hà Nội đã công nhận 59 sản phẩm của 46 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trong đó, ngành cơ khí có 21 sản phẩm;  ngành điện – điện tử có 19 sản phẩm; ngành dệt may – da giầy có 5 sản phẩm;  ngành hóa - nhựa có 9 sản phẩm; ngành chế biến lương thực thực phẩm có 5 sản phẩm.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt gần 60.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu đạt từ 10 – 11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 500 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội sẽ quan tâm phát triển các sản phẩm này nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững hơn.