Góp phần quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (17-4), Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2024), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Bài viết khẳng định trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc 94 năm qua, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang - đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn sáng tạo, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Phó GS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung trong 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó GS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung trong 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để giúp đảng viên, CBCS hiểu rõ ý nghĩa to lớn của bài viết trên, thực hiện Hướng dẫn số 87 của Đảng ủy CATP về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và Kế hoạch số 240 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thấm nhuần sâu sắc về nội dung các bài viết của Tổng Bí thư, từ đó chủ động, tích cực và tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm Công an Thủ đô, Đảng ủy CATP tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên CATP.

“Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng hết sức thiết thực để đảng viên, CBCS vận dụng vào cuộc sống, công tác và chiến đấu, là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, góp phân xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” – Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc Phó GS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.