Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN -  Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Theo ông Võ Văn Thưởng, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

ANTD.VN -  Ngày 07/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.
Phát triển TP.HCM đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại

Phát triển TP.HCM đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại

ANTD.VN - Ngày 2-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tái cử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tái cử

ANTD.VN -  Ngày 23-10-2022, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa XX. Đồng chí Tập Cận Bình tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

ANTD.VN - Ngày 3-10-2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc.
Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 15-4-2022

Ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới và lý do vì sao lúc này Bộ Chính trị lại bàn và ra Nghị quyết về vùng trung du và miền núi Bắc bộ

ANTD.VN - Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ” tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức ngày 15-4-2022.