'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo

'Góa phụ nhện đen', xe thiết giáp nội địa hàng đầu Đông Nam Á do Thái Lan chế tạo

ANTD.VN - Xe bọc thép chở quân Black Widow Spider được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa hiện đại cùng khả năng chống mìn rất tốt theo tiêu chuẩn phương Tây, nó được đánh giá là chiếc thiết giáp chở quân nội địa tốt nhất khu vực ASEAN hiện nay.