Gần 10.000 gia đình được hỗ trợ nhà ở

  • 04/04/2014 07:28
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn. 

Theo đó, TP hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Nguồn kinh phí thực hiện, ngân sách trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách thành phố hỗ trợ 20%. Ngoài ra, còn nguồn huy động từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của chính hộ gia đình được hỗ trợ...

Số hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở theo tổng hợp là 9.916 hộ, trong đó, 4.423 hộ gia đình xây dựng mới nhà ở, 5.493 hộ gia đình sửa chữa nhà ở.

Tin cùng chuyên mục