EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 1EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 2EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 3EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 4EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 5EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 6EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 7EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 8EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 9EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 10EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 11EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 12EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 13EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 14EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 15EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 16EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 17EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga ảnh 18

EU cố tránh 'cơn bão kinh tế' do các lệnh trừng phạt chống Nga

ANTD.VN - Các lệnh trừng phạt chống Nga theo nhận xét sẽ gây ra "cơn bão kinh tế" đối với EU, bởi vậy Liên minh châu Âu đang tìm mọi cách để tránh viễn cảnh này.