Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 1Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 2Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 3Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 4Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 5Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 6Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 7Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 8Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 9Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 10Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 11Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 12Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 13Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 14Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công ảnh 15

Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công

ANTD.VN - Kho xăng dầu và đạn dược của Nga tại Bryansk là đối tượng tiếp theo bị Quân đội Ukraine tấn công, gây ra thiệt hại khá lớn.