El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam

El Salvador trấn áp, đưa 2.000 thành viên băng đảng vào ‘siêu’ trại giam

ANTD.VN -  Quốc gia Trung Mỹ El Salvador cuối tuần qua đã chuyển hơn 2.000 thành viên băng đảng đến một nhà tù lớn có chế độ an ninh tối đa. Đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch trấn áp tội phạm ở nước này.