Đưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùngĐưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng

Đưa liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc về nơi an nghỉ cuối cùng

ANTD.VN - Sáng 6-8, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố. Đón em về lòng đất Mẹ là một cơn mưa thu, như tuổi 19 của em...