Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 1Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 2Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 3Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 4Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 5Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 6Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 7Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 8Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 9Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 10Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 11Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 12Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 13Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 14Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan? ảnh 15

Dù gạt Mỹ- Anh ra ngoài, cuộc thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye liệu có khách quan?

ANTD.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhiều khả năng sẽ không cho các thanh sát viên người Anh và Mỹ vào thành phần đoàn thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nhằm đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên việc này vẫn bị nghi ngờ, và mọi chuyện xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vẫn đầy rối ren.