Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 1Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 2Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 3Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 4Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 5Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 6Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 7Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 8Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 9Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 10Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 11Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 12Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 13Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 14Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 15Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 16Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 17Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 18Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 19Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 20Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 21Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 22Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 23Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 24Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 25Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 26Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 27Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 28Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 29Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 30Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 31Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 32Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 33Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 34Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 35Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 36Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới? ảnh 37

Vì sao Su-27 nằm trong số những chiến đấu cơ nguy hiểm nhất thế giới?

ANTD.VN - Chiến đấu cơ Su-27 được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới. Trải qua thời gian với những nâng cấp, loại máy bay này vẫn đang là một trong những chiến đấu cơ đáng gờm nhất thế giới.