Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?

Đòn trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga gây phản tác dụng?

ANTD.VN - Đòn trừng phạt mới của Anh nhằm vào Nga sẽ "khốc liệt chưa từng có", đe dọa xóa bỏ "hạm đội bóng tối" của Moskva.