Đội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và MbappeĐội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và Mbappe

Đội hình tiêu biểu World Cup 2022: Siêu tấn công với Messi và Mbappe

ANTD.VN - Tờ The Guardian bình chọn đội hình 11 ngôi sao tiêu biểu của World Cup 2022, trong đó Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng góp mặt.