Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà

ANTD.VN - Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã và đang trở thành xu thế và tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính đã được đơn giản, tiết kiệm, nhanh chóng, và hiệu quả hơn. Và để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, nhiều cách làm sáng tạo đã được thực hiện. Mô hình “Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà” lần đầu tiên được triển khai ở Hà Nội đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận.