Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 1Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 2Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 3Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 4Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 5Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 6Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 7Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 8Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 9Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 10Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 11Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại ảnh 12

Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội 'luyện công' chờ V-League trở lại

ANTD.VN - Trong lúc nhiều đội bóng còn đang cho cầu thủ nghỉ xả hơi thì Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội đã ra sân tập luyện, chờ ngày V-League 2023 lăn bóng trở lại.