Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của AnhMỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh

Mỹ đánh chìm khinh hạm tên lửa của chính mình với sự trợ giúp của Anh

ANTD.VN - Khinh hạm tên lửa USS Boone (FFG-28) của Hải quân Mỹ đã bị nhấn chìm nhờ sự trợ giúp bởi hỏa lực từ tàu chiến và máy bay của Anh.