Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu ngành Công an thêm 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của CAND, nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi; đồng thời tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan…
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tại phiên họp

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tại phiên họp

Sáng 17-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Trình bày tóm tắt tờ trình về dự án Luật, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật này.

Cụ thể, Luật CAND năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp.

Hay về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác đã được quy định trong Luật CAND năm 2018 nhưng chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập. Tương tự, quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND còn một số vướng mắc…

Các đại biểu ngành Công an cùng tham dự phiên họp

Các đại biểu ngành Công an cùng tham dự phiên họp

Về nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 03 năm công tác. Trường hợp không đủ 03 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Bổ sung khoản 1 Điều 23 theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể về 06 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 01 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đồng thời, bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của CAND (nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi); tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 42 theo hướng: Chính phủ quy định chế độ, chính sách của CAND.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban QPAN nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CAND với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong CAND như dự thảo Luật...

Thường trực Uỷ ban QPAN cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, CAND và thấy rằng, việc tăng tuổi phục vụ của lực lượng CAND phù hợp với chủ trương của Đảng và thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, có sự kế thừa về cơ cấu các độ tuổi đã được quy định trong Luật CAND năm 2005, năm 2014 và năm 2018.

Từ kết quả thẩm tra nêu trên, Thường trực Ủy ban QPAN tán thành đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội.

Qua thảo luận, các ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng... đều cho biết, hồ sơ Dự án Luật đã được các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Cho ý kiến vào dự luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quá trình soạn thảo cơ bản thống nhất với các luật khác có liên quan.

Cơ bản tán thành với các nội dung của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung cụ thể để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện. Cụ thể, với quy định sĩ quan được xét thăng cấp hàm Đại tá đến Thiếu tướng còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thêm trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định thì có quy định thời gian tối thiểu không?

Hay về sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25, dự thảo quy định trần cao nhất là Thượng tướng cho sĩ quan công an biệt phái đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung thêm nội dung làm rõ vị trí này trong xếp hạng phân loại về chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị tương đương với Bộ trưởng và thường do Ủy viên Trung ương Đảng đảm nhiệm chức vụ để bảo đảm đầy đủ hơn, tương xứng với vị trí chức vụ này.

Về mốc thời gian để áp dụng tăng tuổi theo lộ trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định theo thời hiệu của Bộ luật Lao động, tức từ ngày 1/1/2021, nhằm tương thích với Bộ luật Lao động.

Phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật này.

Riêng ý kiến về quy định phong hàm Thượng tướng đối với Chủ nhiệm Ủy ban QPAN, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lần đầu tiên lực lượng CAND có cán bộ biệt phái giữ chức vụ này nên phải đề xuất nội dung này trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật CAND.