Đề nghị giữ nguyên tên "Nước CHXHCN Việt Nam"

ANTĐ - Đại đa số ý kiến của nhân dân và các vị ĐBQH tán thành việc giữ nguyên tên nước như hiện nay.

Sáng nay (22-10), Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý đã trình bày trước Quốc hội, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến ĐBQH và ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý

Theo đó, qua tổng hợp ý kiến của nhân dân và ý kiến của ĐBQH thì đại đa số tán thành giữ tên nước như hiện hành (có 313/357 ĐBQH được thăm dò ý kiến tán thành giữ nguyên tên nước- P.V), nhưng cũng có những ý kiến đề nghị lấy lại tên nước là “Việt Nam dân chủ cộng hòa”.

“Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) thấy rằng, việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cần thiết để thể hiện nhất quán mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hơn nữa, tên gọi này đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau ngày nước nhà thống nhất, đã thân quen với nhân dân ta, được bạn bè và các nước công nhận, trân trọng. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ông Lý nói.

Về việc thành lập Hội đồng Hiến pháp, ông Phan Trung Lý cho hay “Ủy ban DTSĐHP nhận thấy việc thành lập Hội đồng Hiến pháp là vấn đề mới, lại đang còn có nhiều ý kiến khác nhau. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành, trong đó tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước trong việc bảo vệ Hiến pháp là phù hợp. Vì vậy, Ủy ban DTSĐHP đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định Hội đồng Hiến pháp vào dự thảo”.

Dự thảo lần này hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước là chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.