Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Huyện Gia Lâm, Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất đai cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chuẩn bị kỹ hồ sơ pháp lý

Thông tin với PV ANTĐ ngày 24-12, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm cho biết, lực lượng chức năng của huyện đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án cưỡng chế, giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên, nằm trên địa bàn xã Đình Xuyên.

Khu vực Dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên

Khu vực Dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên

“Kế hoạch về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất và cưỡng chế tháo dỡ; di chuyển tài sản, công trình, vật kiến trúc, cây cối thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên, đã được xây dựng. Quan điểm của Huyện là đảm bảo sự nghiêm minh quy định pháp luật, nhưng cũng vẫn tăng cường, tiếp tục vận động, giải thích để các cá nhân liên quan hiểu, chấp hành chủ trương”, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm nêu rõ.

Vẫn theo vị đại diện huyện Gia Lâm, để xây dựng, triển khai Dự án, huyện đã chuẩn bị, tập hợp kỹ các căn cứ pháp lý. Như Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân Thành phố có các Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018, 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018, 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019, 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2018, 2019, 2020, 2021.

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm các năm: 2018, 2019, 2020, 2021 được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số: 4310/QĐ-UBND ngày 21/8/2018, 1018/QĐ-UBND ngày 04/3/2019, 895/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 và 1961/QĐ-UBND ngày 12/4/2021.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có Biên bàn giao mốc giới tại thực địa ngày 10/12/2018, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ban hành Thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất nằm trong chỉ giới GPMB.

UBND xã Đình Xuyên cũng đã ban hành Thông báo mời các hộ dân không phối hợp thực hiện kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi GPMB (03 lần) vào các ngày 08-22/4/2021; 16/5/2019; 15/8/2021.

Ngày 24/9/2019, UBND huyện đã ban hành 255 Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 255 hộ gia đình chưa phối hợp kê khai, kiểm đếm.

Ngày 03/8/2020, UBND huyện đã ban hành 76 quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 76 hộ gia đình chưa phối hợp thực hiện kê khai, kiểm đếm theo quy định.

Tổ công tác GPMB tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác GPMB của các hộ gia đình, cá nhân. UBND xã Đình Xuyên đã có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất, về các tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

Trên cơ sở hồ sơ điều tra kiểm đếm của Tổ công tác GPMB, văn bản xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Đình Xuyên và các tài liệu khác có liên quan; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lập, hoàn thiện dự thảo phương án, tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của các hộ và hoàn thiện phương án trình UBND huyện Gia Lâm phê duyệt phương án theo quy định.

Đảm bảo mặt bằng sạch triển khai Dự án

Dự án Cụm Công nghiệp Đình Xuyên có tổng diện tích thu hồi 78.131 m2/494 hộ gia đình; trong đó 463 hộ có đất nông nghiệp, 31 hộ có tài sản và nhà xưởng trên đất; Diện tích đất công do UBND xã quản lý là 8.266,6 m2.

UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt phương án cho 494/494 hộ, trong đó: 390 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; 10 hộ có tài sản thuê thầu trên đất nông nghiệp (trong đó 9 hộ đã nhận tiền, 1 hộ chưa nhận tiền). Đến nay, còn 3 hộ thuê thầu trên đất nông nghiệp chưa bàn giao mặt bằng; 94 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Trước tình hình này, UBND huyện đã có báo cáo Thành phố đối với các hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Thanh tra Thành phố có báo cáo số 2483/TTTP-P6 ngày 03/6/2021, báo cáo Thành phố cho phép UBND huyện Gia Lâm tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, GPMB đối với các hộ gia đình chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngày 14/6/2021, Thành phố có văn bản số 5847/VP-GPMB về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo điều 71 Luật đất đai đối với các hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

“Từ khi thực hiện Dự án đến nay, cùng với việc giải đáp, trả lời đơn thư, kiến nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, cấp Đảng ủy, chính quyền cơ sở, các đoàn thể, hội… tổ chức thựchiện gần 10 buổi họp, tuyên truyền vận động, nhưng các hộ gia đình, cá nhân không đồng ý. Quan điểm của huyện là kiên trì giải thích, vận động, nhưng sẽ kiên quyết đảm bảo sự nghiêm minh quy định pháp luật; đảm bảo sớm có mặt bằng sạch để triển khai Dự án, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Nguyễn Đức Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh.