Đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân

ANTD.VN - Trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06, Công an Hà Nội đang khẩn trương thực hiện Kế hoạch 269 cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.