Công an Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân

ANTD.VN - Công an Hà Nội đang khẩn trương thực hiện Kế hoạch 269 cao điểm “90 ngày, đêm” hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Ghi nhận ở một số địa bàn trên thành phố, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện sự quyết tâm để 100% công dân đến độ tuổi đang cư trú trên địa bàn Hà Nội được cấp căn cước công dân theo quy định và được tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số quốc gia.
Những nữ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (trên địa bàn quận Hà Đông) tiếp tục với chiến dịch “thu nhận những đường vân”

Những nữ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (trên địa bàn quận Hà Đông) tiếp tục với chiến dịch “thu nhận những đường vân”

Người dân được tận tình hỗ trợ đưa tới tận trụ sở Công an để làm thủ tục cấp căn cước công dân

Người dân được tận tình hỗ trợ đưa tới tận trụ sở Công an để làm thủ tục cấp căn cước công dân

Ai cũng nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này

Ai cũng nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này

Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ khác nhau, từ công tác kiểm tra kết quả thu thập thông tin dân cư cho đến phúc đáp người dân đều được các chiến sĩ thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao

Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ khác nhau, từ công tác kiểm tra kết quả thu thập thông tin dân cư cho đến phúc đáp người dân đều được các chiến sĩ thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao

Những ngày cuối tuần vừa qua, các chiến sĩ CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm lại tiếp tục rà soát các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh

Những ngày cuối tuần vừa qua, các chiến sĩ CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm lại tiếp tục rà soát các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh

Những ngày cuối tuần vừa qua, các chiến sĩ CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm lại tiếp tục rà soát các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh

Những ngày cuối tuần vừa qua, các chiến sĩ CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm lại tiếp tục rà soát các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh