Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2

Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2

ANTD.VN - Nga đã trang bị đầu đạn nhiệt áp cho UAV cảm tử Geran-2, sản phẩm được họ chế tạo dựa trên nguyên mẫu Shahed-136 của Iran.