Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn

Đất nước 'ít người đến thăm nhất thế giới' nói không với internet và… ô tô bẩn

ANTD.VN -  Hãy tưởng tượng bạn sống ở một quốc gia cấm internet, wi-fi thì hầu như không tồn tại và bạn có thể lái bất kỳ chiếc ô tô nào, miễn là nó màu trắng. Nghe có vẻ chỉ trong tưởng tượng, nhưng đó là cuộc sống của người dân Turkmenistan, một trong những quốc gia bí mật nhất và ít được ghé thăm nhất trên thế giới.