Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM năm 2023

ANTD.VN - Chiều 6/6, sau 90 phút làm bài, các thí sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. Dưới đây là đáp án đề thi do giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện.
Nguồn: Thanh niên

Nguồn: Thanh niên

Đáp án do giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

Đáp án


Câu

Đáp án


Câu

Đáp án

1

B


11

D


21

D

2

A


12

C


22

C

3

D


13

A


23

TRUE

4

B


14

D


24

FALSE

5

B


15

D


25

FALSE

6

C


16

D


26

TRUE

7

B


17

A


27

A

8

C


18

B


28

C

9

A


19

A
10

A


20

C
II. TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

29

BENEFICIAL

30

CONTESTANT

31

HOMELESS

32

NEARLY

33

CONCLUSION

34

SURFING

35

NUCLEAR POWER IS NOT ONLY EXPENSIVE BUT ALSO DANGEROUS TO OUR ENVIRONMENT,

36

THE HOST BAND STARTED OFF THE CONCERT BY PRESENTING A MASHUP OF THEIR HIT SONGS.

37

IF YOU CHANGE THE WAY YOU LEARN VOCABULARY, YOU CAN IMPROVE YOUR ENGLISH.

38

ROBERT SUGGESTED THAT THOSE EMPTY BOTTLES (SHOULD) BE COLLECTED FOR RECYCLING.

39

TOM IS VERY LAZY, SO HE CAN'T GET GOOD MARKS AT SCHOOL.

40

MICHEAL IS FOND OF PLAYING FOOTBALL AFTER SCHOOL.