Tàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội NgaTàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội Nga

Tàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể sớm quay lại hạm đội Nga

ANTD.VN - Quá trình sửa chữa tàu ngầm tuyệt mật Losharik chưa thể hoàn thành, khiến con tàu tiếp tục trễ hẹn với Hải quân Nga.