Kết luận Hội nghị tham gia ý kiến thiết kế nút giao thông Ô Chợ Dừa

Đảm bảo lựa chọn phương án tốt nhất

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 5-6-2013, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến về các phương án thiết kế nút giao thông Ô Chợ Dừa. 

Phương án 4, cầu đi lệch về phía Nam, làm thêm nhánh rẽ Khâm Thiên

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất kết luận, trong đó nêu bật nội dung: Việc đầu tư xây dựng nút giao là đảm bảo kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với phát triển và tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 27, ngày 14-2-2007: “Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử gắn với Kinh thành Thăng Long, có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải được bảo tồn một cách tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cụ thể của địa phương. Mặt khác, việc bảo tồn di tích cũng cần bảo đảm việc phát triển giao thông đô thị ở khu vực này”.

Về phương án lựa chọn: Hội nghị cơ bản thống nhất lựa chọn phương án 3: Cầu vượt trực thông theo hướng vành đai 1, đi lệch về phía Nam (đường Nguyễn Lương Bằng) và phương án 4: Cầu vượt trực thông theo hướng vành đai 1, đi lệch về phía Nam (phía đường Nguyễn Lương Bằng như phương án 3) có thiết kế bổ sung cầu nhánh đi 1 chiều từ Khâm Thiên đi qua nút Ô Chợ Dừa, nhập vào cầu chính trên đường vành đai 1. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện, lựa chọn phương án tốt nhất, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và giao thông, quy hoạch, kiến trúc, đảm bảo hài hòa không gian, cảnh quan đô thị của khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (Chủ đầu tư) và đơn vị Tư vấn phối hợp với các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện, đưa ra phương án tối ưu, thực hiện quy trình thủ tục về quy hoạch theo quy định, sớm trình UBND thành phố phê duyệt; Công bố công khai quy hoạch trước khi triển khai xây dựng theo quy định.