Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 1Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 2Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 3Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 4Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 5Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 6Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 7Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 8Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 9Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 10Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 11Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 12Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 13Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine ảnh 14

Đại tá Nga: Tên lửa Harpoon của Anh sẽ bị phá hủy ngay khi giao cho Ukraine

ANTD.VN - Thuyền trưởng hạng nhất (Đại tá hải quân) đã nghỉ hưu Vasily Dandykin khẳng định các tên lửa Harpoon của Anh sẽ không thể đến tay Quân đội Ukraine.