Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

ANTD.VN -Chiều 13-11, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có cuộc họp báo về “Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII” nhiệm kỳ 2017-2022 Với chủ đề “Trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển” diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 21 và 22-11-2017.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo tới báo chí về chương trình Đại hội

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ có 1.250 đại biểu là Chư tôn đức Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh; Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên Hội đồng trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu các Ban, Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước; đại biểu tăng ni, phật tử Việt Nam ở hải ngoại sẽ về dự Đại hội.

Theo chương trình Đại hội, “Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII” nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ thảo luận 9 mục tiêu, chương trình tổng quát, đó là: Phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tự. Định hướng phát môn tu tập phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội và xiển dương đạo đức học Phật giáo góp phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội. Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo tăng, ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế. Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Chủ động, tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới. Kết nối chặt chẽ với các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài…

Cũng theo Ban tổ chức, tại Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận nội dung sửa đổi một vài điểm trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động phật sự trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với luật pháp Nhà nước trong bối cảnh Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ có hiệu lực thi hành vào tháng 2-2018 nhằm đạt được hiệu quả phật sự cao nhất với mục đích đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.