Đại biểu chuyên trách là tốt, nhưng phải chuyên nghiệp

ANTĐ - Phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, sáng 28-3, Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp, nay thay mai đổi là không hiệu quả.

Một trong những tồn tại của Quốc hội khóa XIII, theo Đại biểu Trần Du lịch là luật ra nhưng đi vào cuộc sống phải chờ văn bản dưới luật và thực thi, hiệu lực của luật rất dài: "Nhiệm kỳ XIII chúng ta làm rất công phu, thành quả là ban hành hơn 100 bộ luật và đạo luật, nhưng trong nhiệm kỳ này, để luật đi vào cuộc sống, chúng ta cần 5.000 văn bản dưới luật, trong đó gần 4.000 thông tư và thông tư liên tịch".

Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng hầu như các luật đã ban hành là đẻ ra thêm bộ máy. "Ví dụ năm nay mà triển khai Luật Chính quyền địa phương thì chúng ta sẽ tăng biên chế đến cỡ nào", Đại biểu Trần Du Lịch đặt câu hỏi.

Nói về vấn đề đại biểu chuyên trách, Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng chuyên trách là tốt, nhưng tính chuyên nghiệp mới quan trọng: "Chuyên trách mà không chuyên nghiệp, nay thay mai đổi là không hiệu quả. Nếu cứ tiếp tục "công chức hóa" đại biểu chuyên trách thì chỉ tăng bộ máy nặng nề chứ không tăng hiệu quả".

Đại biểu chuyên trách là tốt, nhưng phải chuyên nghiệp ảnh 1

Đại biểu Trần Du Lịch (Ảnh Phú Khánh)

Cũng trong buổi thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đưa ra góc nhìn: “Ai trải qua 2 nhiệm kỳ đều sẽ thấy những thay đổi tích cực. Nhưng nếu chỉ nhìn nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước thì sẽ rất phiến diện. Mà quan trọng hơn, chúng ta có theo kịp với sự phát triển của đất nước, nhu cầu của đời sống và nguyện vọng của người dân hay không. Đó mới là thước đo. Chỉ có nhân dân là người vừa thụ hưởng thành quả của Quốc hội, vừa là người chịu đựng những hậu quả của sai sót của Quốc hội mới đưa ra đánh giá đúng đắn nhất”.

Tuy nhiên theo Đại biểu Dương Trung Quốc, dường như Quốc hội chưa có một cơ chế để đánh giá cử tri của mình mà theo ông, mối tương tác giữa Quốc hội với cử tri mới là điều quan trọng nhất.

Đề cập tới đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng điều người dân quan tâm nhất là hoạt động ngoại giao đó tác động trực tiếp tới họ như thế nào.

“Người dân quan tâm làm sao cho đi biển được yên tâm, không bị ai đàn áp, làm sao để chúng ta bảo vệ chủ quyền đất nước… Trên lĩnh vực này, tôi thấy người dân vẫn chưa hài lòng”, Đại biểu Dương Trung Quốc khẳng định. 

Theo Đại biểu Dương Trung Quốc, với tư cách cơ quan đại diện cao nhất tiếng nói của người dân, nhiều phản ứng của Quốc hội còn chậm. Vì vậy thời gian tới, Quốc hội cần quan tâm hơn, có tiếng nói kịp thời hơn nữa.