Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 1Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 2Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 3Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 4Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 5Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 6Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 7Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 8Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 9Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 10Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 11Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 12Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 13Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 14Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 15Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 16Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 17Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 18Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 19Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump ảnh 20

Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump

ANTD.VN - Việc bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố tranh cử chức tổng thống Mỹ năm 2024, sẽ dẫn đến màn đối đầu trực tiếp với ông Donald Trump, vốn là sếp cũ của bà này.