Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 1Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 2Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 3Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 4Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 5Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 6Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 7Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 8Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 9Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 10Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 11Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 12Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 13Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 14Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ảnh 15

Doanh nhân ẩn danh quyên góp 30 triệu USD ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

ANTD.VN -  Một doanh nhân gốc Pakistan sống ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.