Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 1Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 2Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 3Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 4Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 5Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 6Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 7Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 8Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 9Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 10Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ảnh 11

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

ANTD.VN - Hãng thông tấn Xinhua đưa tin cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời hôm nay, hưởng thọ 96 tuổi.