Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!

Cướp ngân hàng bằng súng ở Vĩnh Long: Án phạt nặng đang chờ!

ANTD.VN - Đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng một cách táo tợn ở Vĩnh Long sẽ phải đối mặt với án phạt nặng một khi sa lưới. Cùng nhìn lại vụ việc đã qua, cũng như vụ cướp ngân hàng ở Duyên Hải (Trà Vinh) hồi tháng 4 từng gây xôn xao dư luận, khi thủ đoạn thực hiện hành vi của các đối tượng có nét tương đồng.