Cường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung ĐôngCường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung Đông

Cường kích khét tiếng A-10 Mỹ được triển khai tới Trung Đông

ANTD.VN -  Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, máy bay cường kích khét tiếng A-10 Thunderbolt II hay còn biết tới với biệt danh “Warthog” hiện đang được triển khai để tuần tra trên biển Hormuz.